• 4 سال پیش

  • 40.5K

  • 39:19

علینقی عالیخانی ؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟

تاریکخانه تاریخ
21
21
2

علینقی عالیخانی ؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟

تاریکخانه تاریخ
  • 39:19

  • 40.5K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در پانزدهمین قسمتِ پادکست تاریکخانه تاریخ از علینقی عالیخانی صحبت میکنیم. شخصی که در سی و چهار سالگی سکان وزارتخونه ای رو به دست گرفت که به پیشنهاد خودش عنوان وزارت اقتصاد رو گرفته بود. شخصیتی که ادعا داشت نگرش اقتصادیش همیشه «گونه‌ای از سوسیالیسم اروپائی» بوده و «نظام بی‌رحمانه» آمریکا رو قبول نداشته و «توزیع درآمد» همیشه دغدغه خاطر اون بوده

shenoto-ads
shenoto-ads