• 4 هفته پیش

  • 122

  • 07:14

هزار و یک شب ۷۰۹ هفتصد و نهم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
1
1
0

هزار و یک شب ۷۰۹ هفتصد و نهم قصه‌گو شهرزاد‌فتوحی هنر‌و‌زندگی‌شهرزاد

هنر و زندگی شهرزاد
  • 07:14

  • 122

  • 4 هفته پیش

توضیحات

همراه‌شو

بنیوش

بنوش

بنوشان

شب هفتصد و نهم ۷۰۹

حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله‌ی محتاله و دخترش


حکایت دلیله محتاله و علی زیبق


تو از بهر چه مرا حقیر شمردی؟

مگر از من کریم‌تر و شجاع‌تر دیده‌ای؟ 

ـــ آری، 

زنان پیوسته شجاعان و کریمان بزایند


و در این شب دو بیت از غزل حافظ آمده است:

چرا نه در پِیِ عزمِ دیارِ خود باشم

چرا نه خاکِ سرِ کویِ یارِ خود باشم

غمِ غریبی و غربت چو بر نمی‌تابم

به شهرِ خود رَوَم و شهریارِ خود باشم

تصویر را تصور کن!

بین‌خط‌های هر خبر و هر داستان را ببین و تصور کن و بشنو

 به روال‌های ناروایی که هنوز از پسِ قرن‌ها برقرار مانده بیندیش

هزار و یک شب

ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی تبریزی

قصّه‌گو #شهرزادفتوحی

 تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی 

باشد که قصّه، چترِ باران غصّه‌ها شود

باشد که قصّه، صدفِ آرامشی باشد

 در دریا‌های توفانی این جهان

هنر و زندگی شهرزاد

در یوتیوب بشنوید


🔆  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0

#هزارویکشب #هزار_و_یک_شب

Shahrzad Art&Life 

@ShahrzadArtandLife 

مشتاق پیشنهاد و نقد و نظر شما هستم:

@ShahrzadFotouhi

🕯️


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز