• 7 ماه پیش

  • 639

  • 17:31

تماس28-بلک فرایدی مذگان

گوشی دستته
12
توضیحات

این هفته بهت زنگ زدم و از سینوس رسیدم به بلک فرایدی و اینکه فلسفش چیه و از کجا میاد


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها