• 10 ماه پیش

  • 1.6K

  • 19:01

تماس 19-کمال جِرایی!

گوشی دستته
35
توضیحات

بهت زنگ زدم تا از جایی که هستم تعریف کنم که رسیدیم به کمالگرایی و جایزه بهترین پادکست سال و اینا


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads