• 10 ماه پیش

  • 1.3K

  • 18:14

تماس17-از مغز و داستان تا ژینا گل من!!

گوشی دستته
36
توضیحات

امروز بهت زنگ زدم تا راجع به تاثیر داستان روی مغز و حافظه و کاری که برند های بزرگ مثل اپل و رد بول با داستان گفتن با مغز ما میکنن باهات حرف بزنم این وسطا پشت سر شادمهر و اهل و ایال هم یه غیبت ریزی کردم


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها