• 11 ماه پیش

  • 1.8K

  • 18:58

تماس 13-شامپو تخم مرغی بزن!

گوشی دستته
30
توضیحات

این هفته بهت زنگ زدم و از گرمای هوا رسیدیم به حرف زدن درباره یکی از خطاهای شناختی مغز به نام اثر هاله ای که ههممون داریم نمیدونم چیشد سر از شامپو تخم مرغی و سفید آب در آوردیم یک کتاب صوتی هم معرفی

کردم که به لطف شنوتو براتون رایگان هستش اینم لینکش:

https://shenoto.com/album/audio_book/72086/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها