• 1 سال پیش

  • 2.4K

  • 22:01

تماس 4-افسردگی متولد شدگی!!!

گوشی دستته
30
توضیحات

اگه توهم روزای تولدت دلت میگیره اگه فک میکنی برای همچی دیره یا عقبی،زنگ زدم بهت تا درباره اینا حرف بزنیم!


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads