• 1 سال پیش

  • 3.3K

  • 16:54

تماس 2-تف تو شانس!!!

گوشی دستته
51
توضیحات

بهت زنگ زدم تا درباره اینکه شانس وجود داره یا نداره ،شانس استیو جابز،دوست دختر رونالدو و ارشد خان صحبت کنم


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads