• 1 سال پیش

  • 2.0K

  • 16:48

تماس 6 -خزعبلات شب امتحان

گوشی دستته
21
توضیحات

امروز بهت زنگ زدم تا از شب امتحان و سختی یادگرفتن و از نقاشی سالوادور دالی تا میز انیشتن حرف بزنیم اما تهش نمیدونم چیشد رسیدیم به مضرات حشیش!!


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads