• 1 سال پیش

  • 1.3K

  • 14:57

تماس 12-کاش زرافه بودم!

گوشی دستته
20
توضیحات

هفته پیش بهت زنگ نزدم جای خالیمو حس کنی! D:

این هفته بهت زنگ زدم تا ببینیم حیوونا هم مثل ما استرس رو تجربه میکنن یا نه


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها