• 10 ماه پیش

  • 1.4K

  • 18:14

تماس 16-نه به فمنیست ، زن ابی و قرمه سبزی

گوشی دستته
44
توضیحات

امروز بهت زنگ زدم تا درباره یسری نظرات نا محبوب حرف بزنم که بعضیاش دلیل دارن بعضیاشم کاملا از پاچم در آوردم تو این اپیزود درباره ی زبان عربی هم مفصل حرف زدم برات


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها