• 9 ماه پیش

  • 1.5K

  • 17:46

تماس22-گوشی کوفتی!

گوشی دستته
30
توضیحات

این هفته تماس گرفتم تا در مورد مشکلاتی که باور نمیکنی که گوشی و فضای مجازی و اینترنت میتونه برامون ایجاد کنه باهات صحبت کنم


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها