• 8 ماه پیش

  • 1.4K

  • 18:47

تماس20-سوگ موگ

گوشی دستته
24
24
16

تماس20-سوگ موگ

گوشی دستته
  • 18:47

  • 1.4K

  • 8 ماه پیش

توضیحات

این هفته باهات تماس گرفتم تا باهات راجع به مواجه با غم های بزرگ زندگی صحبت کنم و اینکه بفهمیم که چطوری باید با وجود این غم ها زندگی رو ادامه بدیم


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads