• 7 ماه پیش

  • 746

  • 16:21

تماس27-حوصلت سر میره؟

گوشی دستته
10
توضیحات

امروز بهت زنگ زدم تا درباره یه مفهوم عجیب به اسم بوردم حرف بزنم که باورت نمیشه میتونه روی خیلی چیزا مثل افسردگی اعتیاد و حتی یادنگرفتن چیزای جدید تاثیر بذاره اگه زیاد حوصلت سر میره این اپیزود مال خودتهبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها