• 7 ماه پیش

  • 11

  • 29:33

شرایطِ صحتِ عقدِ ازدواج بخش ۲

مشیریه
0
0
0

شرایطِ صحتِ عقدِ ازدواج بخش ۲

مشیریه
  • 29:33

  • 11

  • 7 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت ابتدا، شرایطِ عمومی (دو شرط باقی‌مانده) و سپس شرایطِ اختصاصیِ صحتِ عقدِ ازدواج را بررسی می‌کنیم:

معلوم بودن طرف عقد

ممنوعیت ازدواج دو همجنس در نظام حقوقی ایران

بررسی دو پدیده‌ی ازدواج شرعی و ازدواج قانونی و تفاوت‌های آنها

حضور دو شاهد هنگام عقد

الزام به خواندن صیغه‌ی عقد و بیان ایجاب و قبول

آزمایشات پزشکی پیش از ازدواج

و

بررسی یک پرونده واقعیبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads