• 8 ماه پیش

  • 21

  • 31:42

نامزدی بخش اول

مشیریه
0
0
0

نامزدی بخش اول

مشیریه
  • 31:42

  • 21

  • 8 ماه پیش

توضیحات

نامزدی موضوع جدیدی در حقوق ایران است که اولین بار قانون‌گذار با اقتباس از حقوق سويیس در جلد دوم قانون مدنی ایران (اسفند سال ۱۳۱۳) موادی را به آن اختصاص داد. در فقه شیعه نامزدی به رسمیت شناخته نشده است

در این قسمت به چهار موضوع کلی می‌پردازیم

سابقه نامزدی در تاریخ ایران

نظر فقه شیعه در مورد نامزدی

رابطه‌ی نامشروع در دوران نامزدی در قوانین ایران پیش و پس از انقلاب

صیغه‌ی محرمیت در دوران نامزدی

و بررسی یک پرونده واقعیبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads