• 8 ماه پیش

  • 34

  • 31:45

مقدمه‌ی تاریخی قسمت اول

مشیریه
0
0
0

مقدمه‌ی تاریخی قسمت اول

مشیریه
  • 31:45

  • 34

  • 8 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت، نود و یکسال قانون‌گذاری در حوزه‌ی ازدواج و طلاق بررسی می‌شود. کارنامه‌ی قانونگذار نشان می‌دهد که از این نود و یکسال، تنها حدودِ سه سال و نیم (یعنی از بهمن سال ۱۳۵۳ تا آستانه‌ی انقلاب اسلامی) اندکی از ضرب و شدتِ اجراییِ فقه شیعه کاسته شد و به‌غیر از این دوره‌، قوانین خانواده در ایران، همان احکام فقهی‌ند که لباس قانونی پوشیدند. بنابراین شرع و احکام اسلامی، بخشِ جدانشدنی از نظام حقوقی خانواده در ایران محسوب می‌شوند و قوانین خانواده به‌شدت تحت تاثیر آن از گذشته‌های دور بوده و هستند.با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads