• 1 سال پیش

  • 99

  • 02:44

معرفی فصلِ پنجم از دفتر اول

مشیریه
0
0
0

معرفی فصلِ پنجم از دفتر اول

مشیریه
  • 02:44

  • 99

  • 1 سال پیش

توضیحات

فصل پنجم، فصل آخر از دفتر اول (حکایتِ آغازِ اعزامِ محصل به اروپا) است که اختصاص دارد به مشغولیاتِ ذهنی محصلان در برخورد با تمدن و تجدد غربی. موضوعاتی که در این فصل مطرح می‌شود  جنبه داستان و حکایت ندارند بلکه به مسایل کلی‌تر و تحلیلی‌تر می‌پردازیم


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads