• 1 سال پیش

  • 110

  • 22:19

قسمت سوم: کارنامه‌ی حاجی بابا و میرزا جعفر مشیرالدوله مهندس در ایران

مشیریه
1
1
0

قسمت سوم: کارنامه‌ی حاجی بابا و میرزا جعفر مشیرالدوله مهندس در ایران

مشیریه
  • 22:19

  • 110

  • 1 سال پیش

توضیحات

حاجی بابا به عنوان پزشک مخصوص عباس میرزا مشغول به کار و پس از او طبیب خاص محمد شاه شد. حاجی بابا در بدو ورورد به ایران لقب «حاجی» را از نام خویش حذف کرد و به «میرزا بابای حکیم باشی» شهرت یافت. تا آخر عمر تنها طبابت نمود و کمتر وارد سیاست شد. اما میرزا جعفر خان حسینی مشیرالدوله مهندس زندگی پر از فراز و نشیبی را تا آخر عمر را پشت سر گذاشت. هم بعنوان مهندس و هم به‌عنوان دیپلمات و هم با ورود به حوزه‌ی روشنفکری در تمام این حوزه‌ها موفق بود


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads