• 1 سال پیش

  • 115

  • 33:27

قسمت پنجم: یادگیری زبان انگلیسی و گشایش مالی

مشیریه
0
0
0

قسمت پنجم: یادگیری زبان انگلیسی و گشایش مالی

مشیریه
  • 33:27

  • 115

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت موضوعاتِ مختلفی را بررسی می‌کنیم که این محصلان با آن روبرو بودند. از قبیل: پیداکردن معلم خصوصی برای یادگیری زبان، تامین مالی برای پرداخت هزینه‌ها با فروش شال‌های ایرانی، مطالعه‌ی تاریخ انگلستان، تردید در تغییرِ لباسِ ایرانی به انگلیسی، درخواست پول از وزارت خارجه انگلستان و در نهایت تصمیمِ وزارت خارجه‌ انگلستان برای کمک به این محصلان


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads