• 1 سال پیش

  • 89

  • 19:32

قسمت اول: رسیدن به لندن و شروع مشکلات

مشیریه
1
1
0

قسمت اول: رسیدن به لندن و شروع مشکلات

مشیریه
  • 19:32

  • 89

  • 1 سال پیش

توضیحات

همزمان با رسیدنِ این پنج محصل به لندن مشکلات‌شان هم شروع شد. اولین و مهمترین مساله‌ای که با آن روبرو شدند، نداشتنِ معرفی نامه‌ی رسمی از طرف دولت ایران بود. این موضوع بهانه‌ی خوبی به دستِ وزارت‌ خارجه انگلستان داد تا آنان را نپذیرد و این امر برایشان مشکلاتی به‌وجود آورد که تا یکسال و ۱۰ ماه بعد ادامه یافتبا صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads