• 1 سال پیش

  • 95

  • 29:51

قسمت پنجم: رسیدن به لندن

مشیریه
0
0
0

قسمت پنجم: رسیدن به لندن

مشیریه
  • 29:51

  • 95

  • 1 سال پیش

توضیحات

رسیدن به انگلستان و پَرسه‌زدن در نخستین شهر انگلیسی که به آن رسیدند، آنان را با دنیایی متفاوت آشنا کرد. اولین برخورد آنان با دنیایی متفاوت از آنچه دیده بودند در شکل‌گیریِ برداشتِ آنان از دنیای غرب، بسیار مهم و تعیین‌کننده بود. در این قسمت به شرحِ دیده‌ها و تجربیات آنان در دو شهر انگلیسی می‌پردازیم.با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads