• 1 سال پیش

  • 133

  • 22:30

قسمتِ پنجم: شروع زندگی در لندن

مشیریه
0
0
0

قسمتِ پنجم: شروع زندگی در لندن

مشیریه
  • 22:30

  • 133

  • 1 سال پیش

توضیحات

سرپرستِ انگلیسی این دو جوان ایرانی از بدو ورودشان به لندن به‌دلایلی با این دو محصل سَر ناسازگاری گذاشت و باعث بروز مشکلاتی شد. سرگرد سادرلند در نامه‌ای ادعا نمود که این دو ‌سواد خواندن و نوشتن فارسی ندارند به‌‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی انگلیسی بیاموزند. در این قسمت، این ادعای مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads