• 1 سال پیش

  • 141

  • 26:20

قسمتِ چهارم: تعیینِ سرپرست و مخارجِ زندگی

مشیریه
0
0
0

قسمتِ چهارم: تعیینِ سرپرست و مخارجِ زندگی

مشیریه
  • 26:20

  • 141

  • 1 سال پیش

توضیحات

دو محصل ایرانی به انگلستان رسیدند و زندگی اشرافانه‌ی خودشان را در یکی از مناطقِ اعیان‌نشین لندن آغاز کردند. اما این زندگی تجملی و صورت‌سازی‌هایی صاحبخانه‌شان، تاریخ‌ساز و برای ایشان و دولت انگلستان گران تمام شد. رازگشایی از این صورت‌حساب‌ها می‌تواند به درکِ وضعیتِ زندگی این محصل در لندن کمک کند. 


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads