• 1 سال پیش

  • 96

  • 31:56

قسمت چهارم: شروع سفر

مشیریه
0
0
0

قسمت چهارم: شروع سفر

مشیریه
  • 31:56

  • 96

  • 1 سال پیش

توضیحات

دسته‌ی دوم محصلین از طریق روسیه سفر خود را آغاز کردند. مسیر سه‌هزار کیلومتری بین تبریز تا مسکو، فرصت مناسبی برای آنان بود تا با مظاهر تجدد از نوعِ روسیِ آن آشنا شوند. اما سختی و مشکلات سفر باعث بروز اختلافات عمیقی با سرپرست انگلیسی‌شان کلنل دارسی شد و به‌تدریج بر شدت آن افزوده گردید.با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads