• 1 سال پیش

  • 81

  • 02:35

معرفی فصل چهارم از دفتر اول

مشیریه
0
0
0

معرفی فصل چهارم از دفتر اول

مشیریه
  • 02:35

  • 81

  • 1 سال پیش

توضیحات

فصل چهارم از دفتر اول اختصاص به حکایت‌ِ بازگشت این شش محصل به ایران دارد. همچنین سرنوشت و کارنامه‌ی تک تک این افراد و برخورد نظام سیاسی ایران با آنان را دنبال می‌کنیم


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads