• 1 سال پیش

  • 101

  • 13:31

قسمت نهم: رشته‌‌ی تحصیلی و موسسات آموزشیِ محصلان

مشیریه
0
0
0

قسمت نهم: رشته‌‌ی تحصیلی و موسسات آموزشیِ محصلان

مشیریه
  • 13:31

  • 101

  • 1 سال پیش

توضیحات

میرزا جعفر حسینی و میرزا رضای مهندس در آکادمی سلطنتی وولیچ مشغول به تحصیل شدند و در این آکادمی به سرعت رشد کردند. همچنین میرزا جعفر طبیب و حاجی بابا هم در دانشکده پزشکی سنت جورج پذیرفته شدند. در این قسمت به تحصیلاتِ این چهار میرزا می‌پردازیم


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads