• 1 سال پیش

  • 124

  • 27:10

قسمت هفتم: سفر میرزا صالح و میرزا جعفر مهندس به غرب انگلستان

مشیریه
0
0
0

قسمت هفتم: سفر میرزا صالح و میرزا جعفر مهندس به غرب انگلستان

مشیریه
  • 27:10

  • 124

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت با میرزا صالح و میرزا جعفر حسینی همراه می‌شویم و با آنان به غرب انگلستان سفر می‌کنیم. این دو میرزا توانستند عمیقاً با مسحیت و تکثرگرایی مذهبی در انگلستان آشنا شدند. میرزا صالح در این سفر، دیده‌های هیجان‌انگیز، تجربیاتِ ارزشمند و شنیده‌های جالب خود را در سفرنامه‌اش آورده است. حوادث و اتفاقاتِ این سفر نشان می‌دهد تا چه حد میرزا در آرزوی کشف مکان‌‌های نادیده و افرادِ ناشناخته‌ بود


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads