• 1 سال پیش

  • 91

  • 33:28

قسمت اول: بازگشت به ایران

مشیریه
0
0
0

قسمت اول: بازگشت به ایران

مشیریه
  • 33:28

  • 91

  • 1 سال پیش

توضیحات

پس از ۳ سال تحصیل و زندگی در ایران زمان بازگشت فرا رسید. در طولِ ۹ ماه پس از دستورِ بازگشت، هر شش محصل در صدد تهیه‌ی ابزار و لوازم لازم در جهت تخصص‌شان برآمدند. میرزا رضا و میرزا جعفر حسینی وسایل فنی و مهندسی، میرزا جعفر طبیب و حاجی بابا وسایل پزشکی جراحی و مقادیری دارو، میرزا صالح یک دستگاه چاپ و یک تللسکوپ و تعدادی کتاب و استاد محمد علی یک موتور بخار و چند قبضه تفنگ تهیه نمودند و به ایران بازگشتند


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads