• 10 ماه پیش

  • 388

  • 02:44

دستان مادر

سفر زندگی
0
0
0

دستان مادر

سفر زندگی
  • 02:44

  • 388

  • 10 ماه پیش

توضیحات

بعضی از افراد معلم زندگی هستند و به ما چیزهایی یاد می‌‌دهند که تا آخر عمر گران‌بهاست مثلاً یاد می‌دهند که دست والدین همیشه برتر از دست ما باید باشد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads