• 1 سال پیش

  • 560

  • 59:21

با زندگی گفتگو کن

سفر زندگی
1
توضیحات

وقتی پیشامدی رخ می دهد که قابل پیش بینی نیست و تو را دچار درگیری ذهنی می کندبه جای منفعل شدن با آن گفتگو کن. توانمندی هایت را در نظر بگیر و با زندگی مذاکره کن. در این ارتباط با دکتر کیومرث فرحبخش استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی انجام دادم که در نشریه رشد مشاور چاپ شد. این همان گفتگوست.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads