• 1 سال پیش

  • 166

  • 02:46

سلامتی آرزو کن

سفر زندگی
0
0
0

سلامتی آرزو کن

سفر زندگی
  • 02:46

  • 166

  • 1 سال پیش

توضیحات

از همان روزهای کودکی، پدرم همیشه به ما یادآوری می‌کرد همواره برای دیگران سلامتی آرزو کنیم. از مقابل هر بیمارستان که رد می‌شدیم ....سالهاست با این اندیشه زندگی می‌کنیم و ‌..


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads