• 1 سال پیش

  • 234

  • 01:29:11

وقتی زمین سخن می‌گوید

سفر زندگی
0
0
0

وقتی زمین سخن می‌گوید

سفر زندگی
  • 01:29:11

  • 234

  • 1 سال پیش

توضیحات

معتقد است، در عظمت دانش زمین‌شناسی همین بس که انسان بر زمین پای نهاده و همه چیز او از همین است و این به تنهایی بهترین گواه بر عظمت این دانش است.

شاید اوایل سال 1399بود که  فرصتی دست داد تا با دکتر علی اصغر آریایی استاد زمین شناسی و پیشکسوت دیرینه شناسی برای مجله رشد زمین شناسی گفتگو کنم و مهرماه همان سال در این نشریه منتشر شد. این گفتگو مناسب آنهایی است که با دانش زمین شناسی احساس رفاقت می کنند. با صدای
دکتر علی اصغر آریایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads