• 1 سال پیش

  • 435

  • 22:50

امتحانات، استرس و دانش‌آموزان

سفر زندگی
0
0
0

امتحانات، استرس و دانش‌آموزان

سفر زندگی
  • 22:50

  • 435

  • 1 سال پیش

توضیحات

نام آزمون و امتحان همواره با یک دغدغه برای اغلب افراد همراه است. اما وقتی این دغدغه رنگ و شکل دیگری به خود می گیرد و روح و جسم یک فرد را نشانه می رود. حال سوال اینجاست که ما چطور می‌توانیم در این زمینه به بچه‌ها کمک کنیم؟ گفتگویی با مریم محسنی روانشناس و روان درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان انجام دادم که در رشد مشاور هم چاپ شد. با صدای
محمدحسین دیزجی
مریم محسنی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads