• 3 سال پیش

  • 7

  • 06:36

همایش این همه آیینگی - 5-مستقیمی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
0
0

همایش این همه آیینگی - 5-مستقیمی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 06:36

  • 7

  • 3 سال پیش

توضیحات
همایش"این همه آیینگی"گردهمایی فعالان انجمن ادبی جوان در تاریخ 1398/04/14 دراصفهان برگزار شد.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads