• 2 سال پیش

  • 35

  • 03:53

اصغرطاهرزاده: چشم انداز عدالت خواهی چه باید باشد

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
0
0

اصغرطاهرزاده: چشم انداز عدالت خواهی چه باید باشد

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 03:53

  • 35

  • 2 سال پیش

توضیحات
استاداصغرطاهرزاده متولد 1330 ، تحصیل کرده زمین‌شناسی دانشگاه اصفهان وهمچنین حوزه علمیه قم است.وی سال‌ها به تدریس معارف اسلامی برای اقشار مختلف مردم اشتغال داشته که از آثار او : معرفت النفس و الحشر، از برهان تا عرفان، علل تزلزل تمدن غرب، آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین، گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی و غیره را می توان نام برد. ایشان در این گفتار به بایدهایی اشاره می کند که جریان عدالت خواهی باید رعایت کند.

shenoto-ads
shenoto-ads