• 2 سال پیش

  • 15

  • 03:04

حکمت: شناخت ما از فلسفه اسلامی صحیح نیست

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
0
0

حکمت: شناخت ما از فلسفه اسلامی صحیح نیست

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 03:04

  • 15

  • 2 سال پیش

توضیحات
نصرالله حکمت فیلسوف ایرانی و استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای دکترای فلسفه و درجهٔ علمی استاد است.نصرالله حکمت با تأکید بر وجودشناسی که معتقد است فارابی و ابن سینا آن را آغاز کرده‌اند موجودشناسی یونانی که در تفکّر ارسطو وجود دارد را ناکارامد می‌داند. وی به‌طور جدی به نقد منطق ارسطویی می‌پردازد.

shenoto-ads
shenoto-ads