• 2 سال پیش

  • 39

  • 03:38

اصغرطاهرزاده:مسئله این است«هست بودن»

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
1
1
0

اصغرطاهرزاده:مسئله این است«هست بودن»

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 03:38

  • 39

  • 2 سال پیش

توضیحات
وجود انسان مدرن نیازی به اثبات خدا ندارد بلکه به دنبال تعریف خود و بودن خود در نسبت با خدا است. استاداصغرطاهرزاده متولد 1330 ، تحصیل کرده زمین‌شناسی دانشگاه اصفهان وهمچنین حوزه علمیه قم است و سال‌ها به تدریس معارف اسلامی برای اقشار مختلف مردم اشتغال دارد. از آثار او : معرفت النفس و الحشر، از برهان تا عرفان، علل تزلزل تمدن غرب، آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین.

shenoto-ads
shenoto-ads