• 2 سال پیش

  • 28

  • 06:59

حدود و تمایزات فلسفه اسلامی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
0
0

حدود و تمایزات فلسفه اسلامی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 06:59

  • 28

  • 2 سال پیش

توضیحات
نصرالله حکمت تحصیلات خود را در علوم حوزوی تا سطح خارج فقه و اصول در مدرسه علمیه حقانی (در سال۱۳۵۸) به پایان برد. وی با توجه به تخصص اش در فلسفه اسلامی ، نگرشی نو نسبت فلسفه اسلامی ارائه می دهد و همچنین معتقد است وظیفهٔ اصلی فلسفه طرح پرسش است نه پاسخ به آن‌ها. از آثار ایشان می توان به «تأمّلی در فلسفهٔ تاریخ عقل»، «فلسفه ادبیات میخانه» و «مسئله چیست» اشاره کرد. وی در این گفتار به حدود و ویژگی های فلسفه اسلامی می پردازد و جوه تمایز فلسفه اسلامی با فلسفه یونان را بر می شمارد.

shenoto-ads
shenoto-ads