• 2 سال پیش

  • 24

  • 05:43

آیت‌الله جوادی‌آملی: عقل و عدل و مهندسی جامعه

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
1
1
0

آیت‌الله جوادی‌آملی: عقل و عدل و مهندسی جامعه

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 05:43

  • 24

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این سخن گفته ایشان به همترازی عقل و عدل و اهمیت این دو در مهندسی اجتماع می پردازد. آيت الله العظمي جوادي آملي، حكيم متأله و از مفسران ژرف انديش قرآن كريم و دانشمندان برجسته معاصر است. ژرفايي انديشه، معالي و مكارم اخلاق و صلابت و اتقان رفتاري او نيز اُسوهٴ سالكان كوي علم و عمل است. اُنس و حشر طولاني او با قرآن كريم در تعليم‌ها و رهنمودهاي انسان ساز و فرهنگْ گسترش آشكار است. آزاد انديشي علمي و جامع نگري علمي از ویژگی های سلوک دینی و علمی ایشان است.

shenoto-ads
shenoto-ads