• 3 سال پیش

  • 12

  • 03:51

همایش این همه آیینگی - 3-بیابانکی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
0
0

همایش این همه آیینگی - 3-بیابانکی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
  • 03:51

  • 12

  • 3 سال پیش

توضیحات
همایش"این همه آیینگی"گردهمایی فعالان انجمن ادبی جوان در تاریخ 1398/04/14 دراصفهان برگزار شد.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads