Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار

Copyright 2020 All rights reserved.
  36
  میانگین پخش
  778
  تعداد پخش
  41
  دنبال کننده

  Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار

  Copyright 2020 All rights reserved.
  36
  میانگین پخش
  778
  تعداد پخش
  41
  دنبال کننده

  قسمت بیست و دوم - رهبر 360 درجه...
  قسمت بیست و دوم - رهبر 360 درجه
  02:02:39
  • 5

  • 1 ماه پیش
  02:02:39
  قسمت بیست و یکم - ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید: رهبری...
  قسمت بیست و یکم - ده مقاله ای که از هاروارد باید ب...
  01:05:27
  • 2

  • 4 ماه پیش
  01:05:27
  قسمت بیستم - نوپای ناب...
  قسمت بیستم - نوپای ناب
  01:05:22
  • 11

  • 8 ماه پیش
  01:05:22
  قسمت نوزدهم - تداوم کسب و کار خانوادگی...
  قسمت نوزدهم - تداوم کسب و کار خانوادگی
  01:20:19
  • 34

  • 11 ماه پیش
  01:20:19
  قسمت هجدهم - سرمایه‌گذاری خطرپذیر...
  قسمت هجدهم - سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  01:33:12
  • 42

  • 1 سال پیش
  01:33:12
  قسمت هفدهم - ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید: نوآوری...
  قسمت هفدهم - ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانی...
  01:13:53
  • 14

  • 1 سال پیش
  01:13:53
  قسمت شانزدهم - مزیت، درباره سلامت سازمانی...
  قسمت شانزدهم - مزیت، درباره سلامت سازمانی
  01:54:29
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:54:29
  قسمت پانزدهم - راهنمای کارآفرینان...
  قسمت پانزدهم - راهنمای کارآفرینان
  01:23:24
  • 15

  • 2 سال پیش
  01:23:24
  قسمت چهاردهم - قلاب...
  قسمت چهاردهم - قلاب
  01:11:30
  • 9

  • 2 سال پیش
  01:11:30
  قسمت سیزدهم - از صفر به یک...
  قسمت سیزدهم - از صفر به یک
  01:23:07
  • 10

  • 2 سال پیش
  01:23:07
  قسمت دوازدهم - سختی کارهای سخت...
  قسمت دوازدهم - سختی کارهای سخت
  01:37:31
  • 12

  • 2 سال پیش
  01:37:31
  فصل دوم - قسمت یازدهم - تست مامان...
  فصل دوم - قسمت یازدهم - تست مامان
  01:26:20
  • 2

  • 2 سال پیش
  01:26:20
  قسمت دهم - ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید...
  قسمت دهم - ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید
  01:16:32
  • 17

  • 2 سال پیش
  01:16:32
  قسمت نهم - مهم ها را بسنجید - اوکی آر...
  قسمت نهم - مهم ها را بسنجید - اوکی آر
  58:00
  • 20

  • 3 سال پیش
  58:00
  قسمت هشتم - ذهن استراتژیست...
  قسمت هشتم - ذهن استراتژیست
  01:03:00
  • 22

  • 3 سال پیش
  01:03:00
  قسمت هفتم - جنگل استراتژی...
  قسمت هفتم - جنگل استراتژی
  42:29
  • 11

  • 3 سال پیش
  42:29
  قسمت ششم - سازمان استراتژی محور...
  قسمت ششم - سازمان استراتژی محور
  41:14
  • 12

  • 3 سال پیش
  41:14
  قسمت پنجم - استراتژی اقیانوس آبی...
  قسمت پنجم - استراتژی اقیانوس آبی
  54:37
  • 16

  • 3 سال پیش
  54:37
  قسمت چهارم - خلق مدل کسب و کار...
  قسمت چهارم - خلق مدل کسب و کار
  40:24
  • 26

  • 3 سال پیش
  40:24
  قسمت سوم - استراتژی رقابتی...
  قسمت سوم - استراتژی رقابتی
  47:03
  • 15

  • 3 سال پیش
  47:03
  قسمت دوم - استراتژی خوب استراتژی بد...
  قسمت دوم - استراتژی خوب استراتژی بد
  40:54
  • 17

  • 4 سال پیش
  40:54
  قسمت اول - هفت پرسش استراتژی...
  قسمت اول - هفت پرسش استراتژی
  30:38
  • 456

  • 4 سال پیش
  30:38
  shenoto-ads
  shenoto-ads