• 1 سال پیش

  • 42

  • 01:33:12

قسمت هجدهم - سرمایه‌گذاری خطرپذیر

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
0
0
0

قسمت هجدهم - سرمایه‌گذاری خطرپذیر

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
  • 01:33:12

  • 42

  • 1 سال پیش

توضیحات
قسمت هجدهم - سرمایه‌گذاری خطرپذیر

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads