• 3 سال پیش

  • 17

  • 01:16:32

قسمت دهم - ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
0
0
0

قسمت دهم - ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
  • 01:16:32

  • 17

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت دهم - ده مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads