• 1 سال پیش

  • 10

  • 01:54:29

قسمت شانزدهم - مزیت، درباره سلامت سازمانی

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
1
1
1

قسمت شانزدهم - مزیت، درباره سلامت سازمانی

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
  • 01:54:29

  • 10

  • 1 سال پیش

توضیحات
قسمت شانزدهم - مزیت، درباره سلامت سازمانی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads