• 4 سال پیش

  • 20

  • 40:54

قسمت دوم - استراتژی خوب استراتژی بد

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
0
0
0

قسمت دوم - استراتژی خوب استراتژی بد

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
  • 40:54

  • 20

  • 4 سال پیش

توضیحات
قسمت دوم - استراتژی خوب استراتژی بد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads