• 11 ماه پیش

  • 34

  • 01:20:19

قسمت نوزدهم - تداوم کسب و کار خانوادگی

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
0
0
0

قسمت نوزدهم - تداوم کسب و کار خانوادگی

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
  • 01:20:19

  • 34

  • 11 ماه پیش

توضیحات
قسمت نوزدهم - تداوم کسب و کار خانوادگی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads