• 3 سال پیش

  • 28

  • 40:24

قسمت چهارم - خلق مدل کسب و کار

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
0
0
0

قسمت چهارم - خلق مدل کسب و کار

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
  • 40:24

  • 28

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت چهارم - خلق مدل کسب و کار

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads