• 3 سال پیش

  • 22

  • 01:03:00

قسمت هشتم - ذهن استراتژیست

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
0
0
0

قسمت هشتم - ذهن استراتژیست

Papyrus |پاپیروس | خلاصه کتاب کسب و کار
  • 01:03:00

  • 22

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت هشتم - ذهن استراتژیست

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads