فاطمه آسا

فاطمه آسا
  98
  میانگین پخش
  7.4K
  تعداد پخش
  35
  دنبال کننده

  فاطمه آسا

  فاطمه آسا
  98
  میانگین پخش
  7.4K
  تعداد پخش
  35
  دنبال کننده

  اطلاعات کلی محصول لیست غذایی کودک نام محصول: لیست غذایی کودک مخاطبان: پدران و مادران بسته شامل: فایل صوتی نحوه پخش: امکان پخش در موبایل – تبلت – لب تاب. نویسنده: فاطمه آسا مبلغ سرمایه گذاری: 37هزا...
  اطلاعات کلی محصول لیست غذایی کودک نام محصول: لیست...
  20:38
  • 4

  • 5 سال پیش
  20:38
  اطلاعات کلی محصول لیست غذایی کودک نام محصول: لیست غذایی کودک مخاطبان: پدران و مادران بسته شامل: فایل صوتی نحوه پخش: امکان پخش در موبایل – تبلت – لب تاب. نویسنده: فاطمه آسا مبلغ سرمایه گذاری: 37هزا...
  اطلاعات کلی محصول لیست غذایی کودک نام محصول: لیست...
  13:39
  • 2

  • 5 سال پیش
  13:39
  اطلاعات کلی محصول لیست غذایی کودک نام محصول: لیست غذایی کودک مخاطبان: پدران و مادران بسته شامل: فایل صوتی نحوه پخش: امکان پخش در موبایل – تبلت – لب تاب. نویسنده: فاطمه آسا مبلغ سرمایه گذاری: 37هزا...
  اطلاعات کلی محصول لیست غذایی کودک نام محصول: لیست...
  09:22
  • 2

  • 5 سال پیش
  09:22
  اطلاعات کلی: نام محصول:  از پوشک گرفتن نوزاد مخاطبان: پدران و  مادران بسته شامل: فایل صوتی نحوه پخش: امکان پخش در موبایل - تبلت - لب تاب. نویسنده: فاطمه آسا مبلغ سرمایه گذاری:   13هزارتومان . ...
  اطلاعات کلی:
  نام محصول:  از پوشک گرفتن نوزا...
  15:30
  • 6

  • 5 سال پیش
  15:30
  اطلاعات کلی: نام محصول:  از پوشک گرفتن نوزاد مخاطبان: پدران و  مادران بسته شامل: فایل صوتی نحوه پخش: امکان پخش در موبایل - تبلت - لب تاب. نویسنده: فاطمه آسا مبلغ سرمایه گذاری:   13هزارتومان . ...
  اطلاعات کلی:
  نام محصول:  از پوشک گرفتن نوزا...
  21:50
  • 7

  • 5 سال پیش
  21:50
  اطلاعات کلی: نام محصول:  از پوشک گرفتن نوزاد مخاطبان: پدران و  مادران بسته شامل: فایل صوتی نحوه پخش: امکان پخش در موبایل - تبلت - لب تاب. نویسنده: فاطمه آسا مبلغ سرمایه گذاری:   13هزارتومان . ...
  اطلاعات کلی:
  نام محصول:  از پوشک گرفتن نوزا...
  16:08
  • 4

  • 5 سال پیش
  16:08
  دختر من 6 ساله است و هر وقت نگاش می‌کنم انگشتش تو دهانشه ناخن می جوئه من واقعاً خجالت می‌کشم از نگاه و حرف‌های اطرافیان و عصبی می شم و......
  دختر من 6 ساله است و هر وقت نگاش می‌کنم انگشتش تو ...
  08:00
  • 58

  • 6 سال پیش
  08:00
  روش اشتباه مطالعه کردن مثل آب در هاون کوبیدن ؟؟؟ گفته دانش آموز ” هر روز ساعتهای زیادی درس می خوندم و زمانی برای تفریح و باشگاه نداشتم ، در حالی که می دیدم دوستم هم شاگرد اول کلاسه هم عضو تیم ورزشی ...
  روش اشتباه مطالعه کردن مثل آب در هاون کوبیدن ؟؟؟ ...
  00:23
  • 2

  • 6 سال پیش
  00:23
  روش اشتباه مطالعه کردن مثل آب در هاون کوبیدن ؟؟؟ گفته دانش آموز ” هر روز ساعتهای زیادی درس می خوندم و زمانی برای تفریح و باشگاه نداشتم ، در حالی که می دیدم دوستم هم شاگرد اول کلاسه هم عضو تیم ورزشی ...
  روش اشتباه مطالعه کردن مثل آب در هاون کوبیدن ؟؟؟ ...
  00:25
  • 4

  • 6 سال پیش
  00:25
  روش اشتباه مطالعه کردن مثل آب در هاون کوبیدن ؟؟؟ گفته دانش آموز ” هر روز ساعتهای زیادی درس می خوندم و زمانی برای تفریح و باشگاه نداشتم ، در حالی که می دیدم دوستم هم شاگرد اول کلاسه هم عضو تیم ورزشی ...
  روش اشتباه مطالعه کردن مثل آب در هاون کوبیدن ؟؟؟ ...
  02:21
  • 4

  • 6 سال پیش
  02:21
  روش اشتباه مطالعه کردن مثل آب در هاون کوبیدن ؟؟؟ گفته دانش آموز ” هر روز ساعتهای زیادی درس می خوندم و زمانی برای تفریح و باشگاه نداشتم ، در حالی که می دیدم دوستم هم شاگرد اول کلاسه هم عضو تیم ورزشی ...
  روش اشتباه مطالعه کردن مثل آب در هاون کوبیدن ؟؟؟ ...
  01:45
  • 69

  • 6 سال پیش
  01:45
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  05:25
  • 5

  • 6 سال پیش
  05:25
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  11:11
  • 4

  • 6 سال پیش
  11:11
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  07:42
  • 3

  • 6 سال پیش
  07:42
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  07:26
  • 4

  • 6 سال پیش
  07:26
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  09:34
  • 3

  • 6 سال پیش
  09:34
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  08:57
  • 6

  • 6 سال پیش
  08:57
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  11:28
  • 5

  • 6 سال پیش
  11:28
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  08:30
  • 3

  • 6 سال پیش
  08:30
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  09:04
  • 3

  • 6 سال پیش
  09:04
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  07:44
  • 2

  • 6 سال پیش
  07:44
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  01:33
  • 58

  • 6 سال پیش
  01:33
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی نگران کلاس اولیمون هستیم . حتی اگر کوچولوی با خوشحالی وارد مدرسه شود و به کلاس رود ما بازهم دلشوره داریم چه برسد به زمانی که بغض کند و دست ما را محکم ب...
  والدین و به خصوص ما مامانا روزهای اول مدرسه خیلی ن...
  09:38
  • 6

  • 6 سال پیش
  09:38
  در این فایل صوتی سر کار خانم اسا د مورد وقتی حوصله بازی نداریم صحبت میکنند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم اسا د مورد وقتی حوصله...
  03:14
  • 41

  • 6 سال پیش
  03:14
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد گریه کودک در مدرسه صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد گری...
  03:40
  • 35

  • 6 سال پیش
  03:40
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد پرخاشگری کودک صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد پرخ...
  05:05
  • 78

  • 6 سال پیش
  05:05
  • 76

  • 6 سال پیش
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد کتک زدن کودک صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد کتک...
  03:33
  • 76

  • 6 سال پیش
  03:33
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد رابطه دختر نوجوان حبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد راب...
  04:53
  • 58

  • 6 سال پیش
  04:53
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد دیدن فیلم مستهجن صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد دید...
  04:21
  • 53

  • 6 سال پیش
  04:21
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد تولد فرزند دوم صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد تول...
  03:51
  • 50

  • 6 سال پیش
  03:51
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد تربیت کودک تشویق و تنبیه صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد ترب...
  02:32
  • 65

  • 6 سال پیش
  02:32
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد تربیت جنسی کودک صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد ترب...
  02:52
  • 104

  • 6 سال پیش
  02:52
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد تاثیر معلم در مدرسه صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد تاث...
  06:52
  • 28

  • 6 سال پیش
  06:52
  • 60

  • 6 سال پیش
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد کودکان پیش دبستانی صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد کود...
  06:43
  • 60

  • 6 سال پیش
  06:43
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد پرخاشگری کودک صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد پرخ...
  03:40
  • 46

  • 6 سال پیش
  03:40
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد بهانه گیری کودک صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد بها...
  04:05
  • 45

  • 6 سال پیش
  04:05
  • 39

  • 6 سال پیش
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد استرس امتحان صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد اس...
  05:41
  • 39

  • 6 سال پیش
  05:41
  در این فایل صوتی سرکار خانم فاطمه اسا در مورد از دست دادن پدر یا مادر صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سرکار خانم فاطمه اسا در مورد از د...
  04:50
  • 103

  • 6 سال پیش
  04:50
  • 27

  • 6 سال پیش
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد اختلال جنسیتی صحبت می نمایند...
  در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد اخت...
  05:04
  • 27

  • 6 سال پیش
  05:04
  چکار می توانید بکنید ... وقتی متوجه می شوید که دختر یا پسر نوجوانتان فیلم های مستهجن می بیند ؟؟؟ فاطمه آسا به این سوال پاسخ می دهد...
  چکار می توانید بکنید ... وقتی متوجه می شوید که د...
  04:21
  • 39

  • 6 سال پیش
  04:21
  با گریه کودک و نرفتن به مدرسه چکار کنیم فاطمه آسا در این فایل صوتی به سوال پاسخ می دهد......
  با گریه کودک و نرفتن به مدرسه چکار کنیم فاطمه آ...
  03:40
  • 37

  • 6 سال پیش
  03:40
  احساسات بچه ها بعد از طلاق والدین چه طوری می تونیم به بچه ها کمک کنیم تا بعد طلاق والدین عزت نفس شان حفظ شود ؟ فاطمه آسا به این سوال پاسخ می دهد. ...
  احساسات بچه ها بعد از طلاق والدین چه طوری می تون...
  05:11
  • 60

  • 6 سال پیش
  05:11
  • 98

  • 6 سال پیش
  والدین عزیز خواهشا لطفا بچه ها رو نزنید کتک خوردن از دستی که باید نوازش کنه بیشترین اسیب روحی رو به کودک می زنه ... ...
  والدین عزیز خواهشا لطفا بچه ها رو نزنید کتک خو...
  03:33
  • 98

  • 6 سال پیش
  03:33
  اگر شما هم بعد از دنیا امدن فرزند جدید دچار مشکلاتی با بچه بزرگتر شدید ... به این پادکست صوتی از فاطمه آسا، گوش دهید ...
  اگر شما هم بعد از دنیا امدن فرزند جدید دچار مشکلات...
  03:51
  • 37

  • 6 سال پیش
  03:51
  دختر نوجوان لباس پسرانه می پوشد ،رفتار پسرانه دارد ... چکار بکنیم ؟؟؟ فاطمه آسا به این سوال پاسخ می دهد...
  دختر نوجوان لباس پسرانه می پوشد ،رفتار پسرانه دارد...
  05:04
  • 30

  • 6 سال پیش
  05:04
  آزار جنسی کودک قسمت دوم : آزار جنسی کودکان اگر متوجه شدیم فرزندمان مورد آزار جنسی قرار گرفته است چکار کنیم ؟؟؟ در این پادکست به این سوال پاسخ داده شده است...
  آزار جنسی کودک قسمت دوم : آزار جنسی کودکان اگ...
  04:53
  • 56

  • 6 سال پیش
  04:53
  • 31

  • 6 سال پیش
  چرا بچه من دیر شعرها رو حفظ می شه ؟ چرا از یادگرفتن فراریه ؟ چکار کنیم ؟؟؟؟ فاطمه آسا به این سوالات پاسخ می دهد ...
  چرا بچه من دیر شعرها رو حفظ می شه ؟ چرا از یادگرف...
  06:43
  • 31

  • 6 سال پیش
  06:43
  دختر 6ساله توسط پسر نوجوان مورد آزار جنسی قرار گرفته ... اگر دختر داریم تو خونه ،برای پیشگیری چکار کنیم ؟؟؟ فاطمه آسا به این سوال پاسخ می دهد ...
  دختر 6ساله توسط پسر نوجوان مورد آزار جنسی قرار گ...
  05:36
  • 55

  • 6 سال پیش
  05:36
  • 51

  • 6 سال پیش
  با پرخاشگری فرزندم چکار کنم ؟ هر راهی امتحان کردیم رفتارش درست نمی شه. فاطمه آسا به این سوال پاسخ می دهد...
  با پرخاشگری فرزندم چکار کنم ؟ هر راهی امتحان کردی...
  05:05
  • 51

  • 6 سال پیش
  05:05
  چرا بچه من دوست نداره بره مدرسه ؟ در این فایل صوتی، فاطمه آسا به این سوال پاسخ می دهد...
  چرا بچه من دوست نداره بره مدرسه ؟ در این فایل ...
  06:52
  • 50

  • 6 سال پیش
  06:52
  shenoto-ads
  shenoto-ads